Egenremiss för vårdtagare

Egenremiss innebär att du söker vård genom att på egen hand skicka in en remiss. Din egen vårdbegäran bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Efter att vi mottagit remissen och den bedömts av vår personal så kallas du för undersökning.

Du kan fylla i din egenremiss på två olika sätt.

Egenremiss på papper

Ladda ner formulär för egenremiss och skriv ut. Du fyller sedan i den, signerar och skickar in den per post eller lämnar direkt i vår reception på Vasagatan 2C i Eslöv.

Egenremiss digitalt

Om remissen gäller dig, så kan du även fylla i egenremissen digitalt i vår säkra e-tjänst Digitala Vårdrummet. Detta kräver tillgång till Bank-ID.