Ögonsjukdomar

Förändringar på gulafläcken

Förändringar på gulafläcken

Förändringar i gula fläcken drabbar cirka 4 000–5 000 svenskar varje år och är den vanligaste orsaken till svår synnedsättning hos personer över 50 år. Medelåldern för de som får behandling är 80 år. Symtom är förutom nedsatt synskärpa, också så kallat krokseende där raka föremål kan uppfattas som krokiga.

läs mer
Grön starr

Grön starr

Grå starr (katarakt) är en ögonsjukdom som gör linsen i ditt öga grumlig. Grumligheten gör att du gradvis ser sämre. Det är en åldersförändring som är vanligast bland äldre, men kan även förekomma hos yngre.
Vi behandlar dagligen patienter med lyckade resultat.

läs mer
Grå starr

Grå starr

Grå starr (katarakt) är en ögonsjukdom som gör linsen i ditt öga grumlig. Grumligheten gör att du gradvis ser sämre. Det är en åldersförändring som är vanligast bland äldre, men kan även förekomma hos yngre.
Vi behandlar dagligen patienter med lyckade resultat.

läs mer