Grå starr

Grå starr (katarakt) är en ögonsjukdom som gör linsen i ditt öga grumlig. Grumligheten gör att du gradvis ser sämre. Det är en åldersförändring som är vanligast bland äldre, men kan även förekomma hos yngre.

Vi behandlar dagligen patienter med lyckade resultat.

Symtom

Det vanligaste är att symptomen kommer med stigande ålder. Ungefär hälften av alla personer mellan 65 och 75 år och över 80% av alla över 75 år drabbas av linsgrumlingar. Det är först när linsgrumlingen påverkar synen som det kallas grå starr.
Man blir då mer känslig för starkt ljus och får svårare att se i mörker. Synen blir lite dimmig och färger samt konturer svagare.

Undersökning

För att kunna ställa diagnosen grå starr, så behöver man göra ett antal undersökningar.
Synskärpa, ögontryck och ögats biometri mäts. Vi använder även mikroskop för att bedöma graden av grå starr i ögat.

Behandling

Man behandlar grå starr genom operation där vi tar bort den gamla linsen och ersätter med en ny konstgjord lins. Det är dock inte alltid ett måste att operera så fort man har konstaterat grå starr. Efter som sjukdomen utvecklar sig långsamt, så kan det ta tid innan sjukdomen påverkar dig så pass mycket att en operation blir aktuell.