Grön starr

Grön starr (Glaukom) är en ögonsjukdom som skadar synnerven i ögat och därmed ger gradvis sämre syn. Grön starr är inte samma sak som grå starr vilken drabbar ögats lins. Det vanligaste symptomen är att synfältet gradvis försämras (primärt öppenvinkelglaukom).

Symtom

Synfältet krymper sakta, men de flesta märker inte av sjukdomen förrän den har existerat en längre tid eftersom hjärnan kompenserar de synintryck som försvinner.
Det går inte att se på ögat om du är drabbad. Det vanligaste är att problemen upptäcks i samband med besök hos optiker eller annan ögonvård.

Har man fått sjukdomen i ena ögat så brukar den komma även i det andra ögat.

Undersökning

För att fastställa diagnos, så mäter man ögats tryck, kontrollerar synfält och undersöker synnerven.

Behandling

Det går inte att återställa skadorna i ögat, men man kan behandla så att risken att skadorna förvärras minskar.
Det gör man genom att ta ögondroppar som sänker trycket i ögat.