Förändringar på gulafläcken

Förändringar i gula fläcken drabbar cirka 4 000–5 000 svenskar varje år och är den vanligaste orsaken till svår synnedsättning hos personer över 50 år. Medelåldern för de som får behandling är 80 år. Symtom är förutom nedsatt synskärpa, också så kallat krokseende där raka föremål kan uppfattas som krokiga.

Symtom

Gula fläcken är en yta på näthinnan där det finns en större ansamling av synceller. Det är där man ser som skarpast.
Om detta område som är bara några millimetrar stort får förändringar, så påverkar det synen.
Förändringar är kopplat till hög ålder och är en vanlig orsak till att 60 åringar får sämre syn.

Det finns två typer av förändringar. Våt och torr där den torra är den vanligaste förekommande förändringen.
Man kan uppleva små fläckar i mitten av synfältet. Suddighet och bokstäver som faller bort när man läser texter.

Undersökning

För att kunna fastställa diagnos så undersöker man flertalet saker i ögat. Förutom synskärpa så kontrolleras också blodkärlen och blodcirkulationen i näthinnan.

Behandling

Torra förändringar är idag inte behandlingsbara. Våta förändringar behandlas med ett läkemedel som injiceras i ögat.