Formulär inför eventuell grå starr operation

Du står uppsatt på vår väntelista för förundersökning inför en eventuell grå starr operation.
För att vi ska kunna ta hand om dig på bästa sätt vill vi att du fyller i frågeformuläret med BankID på knappen här nere