Förändringar på gulafläcken

Förändringar på gulafläcken

Förändringar på gulafläcken Förändringar i gula fläcken drabbar cirka 4 000–5 000 svenskar varje år och är den vanligaste orsaken till svår synnedsättning hos personer över 50 år. Medelåldern för de som får behandling är 80 år. Symtom är förutom nedsatt synskärpa,...
Grön starr

Grön starr

Grön starr Grön starr (Glaukom) är en ögonsjukdom som skadar synnerven i ögat och därmed ger gradvis sämre syn. Grön starr är inte samma sak som grå starr vilken drabbar ögats lins. Det vanligaste symptomen är att synfältet gradvis försämras (primärt...
Grå starr

Grå starr

Grå starr Grå starr (katarakt) är en ögonsjukdom som gör linsen i ditt öga grumlig. Grumligheten gör att du gradvis ser sämre. Det är en åldersförändring som är vanligast bland äldre, men kan även förekomma hos yngre. Vi behandlar dagligen patienter med lyckade...